แชร์ข้อความนี้

พญ. ปวีณา

วัฒนาประยูร

ภาษา: จีนแมนดาริน, อังกฤษ & ญี่ปุ่น ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ปวีณา

วัฒนาประยูร

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2554
  • Research Fellowship in Dermatology. Department of Dermatology, Johns Hopkins University. , 2554