แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ปวีร์ลดา

คุ้มญาติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. ปวีร์ลดา

คุ้มญาติ

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2548
  • ปริญญาโท ทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2545