แชร์ข้อความนี้

นพ. ภาวัต

ปิยภัณฑ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภาวัต

ปิยภัณฑ์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิยาวินิจฉัย แพทยสภา ปี พ.ศ.2556