แชร์ข้อความนี้

รศ.น.พ. ภาวิทย์

เพียรวิจิตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

รศ.น.พ. ภาวิทย์

เพียรวิจิตร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

สวนบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • , 2546
  • , 2524
  • , 2528