แชร์ข้อความนี้

พญ. ปวีณ์สุดา

เดชะรินทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปวีณ์สุดา

เดชะรินทร์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Certificate of 15th Annual Advances in Diagnosis and Treatment of the Rheumatic Disease, Johns Hopkins University School of Medicine, USA , 2562
  • Certificate of EMG-NCV-NMUS Training Course, Mayo Clinic, EMG Laboratory, USA (Inclassroom training at Ramathibodi Hospital) , 2562
  • Certificate of Intensive course in Geriatrics, Medicine and Pharmacy, David Geffen School of Medicin UCLA, USA , 2561