แชร์ข้อความนี้

พญ. ปวีณา

อังคณานุกิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ปวีณา

อังคณานุกิจ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549
  • กำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคติดเชื้อ