แชร์ข้อความนี้

พญ. ปัตติยา

กมลเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาศัลยศาสตร์

พญ. ปัตติยา

กมลเจริญ