แชร์ข้อความนี้

นพ. ภัทธพล

ชนะนนทกานต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ภัทธพล

ชนะนนทกานต์

ความชำนาญ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2555