แชร์ข้อความนี้

พญ. พัฒศรี

เชื้อพูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. พัฒศรี

เชื้อพูล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

อายุรศาสตร์ชลอวัย และฟื้นฟู

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546
  • Certificate of Attendance The 3rd Asia Pacific Conference and Exhibition on Anti-aging Medicine. , 2547