แชร์ข้อความนี้

พญ. ปริภา

เอี่ยมหฤท

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. ปริภา

เอี่ยมหฤท

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง & อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี พ.ศ. 2547