แชร์ข้อความนี้

นพ. ปริญญา

ญาณพิสิฐกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ปริญญา

ญาณพิสิฐกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมพลาสติก

เสริมสร้างและทดแทน/ความงาม/จุลศัลยศาสตร์

เสริมหน้าอก

หน้าท้อง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547