แชร์ข้อความนี้

พญ. ปัญนิภา

บุบผะเรณู

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาอายุรศาสตร์

พญ. ปัญนิภา

บุบผะเรณู