แชร์ข้อความนี้

พญ. พรรณราย

ด่านเฉลิมนนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. พรรณราย

ด่านเฉลิมนนท์