แชร์ข้อความนี้

นพ. ปัญจพล

วิทิตวโรดม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ. ปัญจพล

วิทิตวโรดม