แชร์ข้อความนี้

นพ. ปาณินท์

เขมะประภา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ. ปาณินท์

เขมะประภา