แชร์ข้อความนี้

พญ. ปานียา

สูตะบุตร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ปานียา

สูตะบุตร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Diploma of American Board of Pediatrics
  • Diploma of American Sub-Board of Pediatric Gastroenterology