แชร์ข้อความนี้

นพ. ภักดิ์สม

ราชูภิมล

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ. ภักดิ์สม

ราชูภิมล