แชร์ข้อความนี้

ทพ. ภาคภูมิ

ยืนยงโอฬาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทพ. ภาคภูมิ

ยืนยงโอฬาร