แชร์ข้อความนี้

นพ. ภัคพงศ์

วัฒนโอฬาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ภัคพงศ์

วัฒนโอฬาร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดส่องกล้อง

ผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรมทั่วไป

ผ่าตัดช่องท้อง

ผ่าตัดไส้เลื่อน

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2553
  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2554