แชร์ข้อความนี้

ศ.เกียรติคุณ นพ. ปกิต

วิชยานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

ศ.เกียรติคุณ นพ. ปกิต

วิชยานนท์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & Pediatric - Allergy And Clinical Immunology กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาชากุมารเวชศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน