แชร์ข้อความนี้

พญ. ปาจรีย์

ลิ่มทองแท่ง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ปาจรีย์

ลิ่มทองแท่ง

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กุมารเวชศาสตร์ - โภชนาการเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 2552