แชร์ข้อความนี้

ผศ. นพ. ไพโรจน์

จรรยางค์ดีกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ผศ. นพ. ไพโรจน์

จรรยางค์ดีกุล

ความชำนาญ
สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Diploma of Thai Board of Anatomical Pathology
  • Certificate of Thin-Prep Pap Test