แชร์ข้อความนี้

นพ. อุ้มยศ

รัตนามหัทธนะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อุ้มยศ

รัตนามหัทธนะ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมพลาสติก

ศัลยกรรมผิวหนัง

เสริมคาง

เสริมจมูก

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง วชิรพยาบาล ปี 2558 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2558