แชร์ข้อความนี้

พญ. อรอานันท์

ริยะวารี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. อรอานันท์

ริยะวารี

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่