แชร์ข้อความนี้

พญ. อรพิชญ์

ขยันกิจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อรพิชญ์

ขยันกิจ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2544