แชร์ข้อความนี้

พญ. อรสิริ

ปิติสุทธิธรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อรสิริ

ปิติสุทธิธรรม

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
  • เวชศาสตร์ครอบครัว รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา , 2559