แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐวุฒิ

กันตถาวร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ณัฐวุฒิ

กันตถาวร

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา & สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Diploma of Clinical Science (Family Medicine) Faculty of Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai University
  • Diploma of Clinical Science (Obstetrics and Gynaecology) Faculty of Medicine, Chiang Mai University Hospital, Chiang Mai University