แชร์ข้อความนี้

พญ. ณุทัยทิพ

เกษมศรี ณ อยุธยา

พญ. ณุทัยทิพ

เกษมศรี ณ อยุธยา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว , 2547