แชร์ข้อความนี้

พญ. นันทาศิริ

วิทยนคร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. นันทาศิริ

วิทยนคร

ความชำนาญ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ รพ.ภูมิพลฯ , 2555
  • อนุสาขากุมารประสาทศัลยศาสตร์ The oyal children hospital, Melbourne , 2559