แชร์ข้อความนี้

พญ. หนึ่งฤทัย

โอฬารนภาลัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. หนึ่งฤทัย

โอฬารนภาลัย

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ปี 2558