แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. นพดล

ศิริธนารัตนกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. นพดล

ศิริธนารัตนกุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2524
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโลหิตวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2528
  • Fellowship, Department of Hematology, the Royal Free Hospital, London, UK.