แชร์ข้อความนี้

นพ. นิวัฒน์

ลักขณาวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. นิวัฒน์

ลักขณาวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดส่องกล้อง

ผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ขลิบอวัยวะเพศ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2557