แชร์ข้อความนี้

พญ. ณิชา

พงษ์เพ็ชร

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาอายุรศาสตร์

พญ. ณิชา

พงษ์เพ็ชร