แชร์ข้อความนี้

พญ. นิศารัตน์

กษัตรีย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นิศารัตน์

กษัตรีย์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • M.D., Prince of Wales Medical College, Patna University, Bihar, India, 1971.
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.25
  • Certificate Fellow in Obstetrics-Gynecology Surgery, The International College of Surgeons, 1988.