แชร์ข้อความนี้

พญ. นิศารัตน์

ใจดี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นิศารัตน์

ใจดี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคตับ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2522
  • Certificate of Diagnostic & Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy Basic course : Lecture &
  • Certificate of Gastrointestinal Endoscopy specially ERCP, Colonoscopy and Therapeutic Endoscopy, Sho