แชร์ข้อความนี้

นพ. นิพนธ์

วรเมธกุล

ภาษา: จีนแมนดาริน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. นิพนธ์

วรเมธกุล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรกรรม - ประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรเวชกรรมฝังเข็ม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ประสาทวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์