แชร์ข้อความนี้

ทพญ. นิดา

ธาตุทอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. นิดา

ธาตุทอง

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2543 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2543
  • Certificate in Pedodontics (Residency Training Program), Mahidol University, 2007. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2550