แชร์ข้อความนี้

นพ. ณยศ

ซื่อตรง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี & สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ณยศ

ซื่อตรง

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2559