แชร์ข้อความนี้

นพ. นัฐวุฒิ

สมบูรณ์ทรัพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. นัฐวุฒิ

สมบูรณ์ทรัพย์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • Certificate of proficiency in Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol Uni