แชร์ข้อความนี้

นพ. ณัฐพงศ์

กุมุท

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ณัฐพงศ์

กุมุท

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ปัญหา หู คอ จมูก และไซนัสอักเสบ

ศัลยกรรมศรีษะและคอ

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2522
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา , 2526
  • Visiting Fellow in Endoscopic Sinus Surgery and Cochlear Implant. Virginia Mason Medical Center.