แชร์ข้อความนี้

พญ. ณัชชา

วรรณปิยะรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ณัชชา

วรรณปิยะรัตน์

ความชำนาญ
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558