แชร์ข้อความนี้

พญ. ณัฏฐ์

วิศาลเวทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ณัฏฐ์

วิศาลเวทย์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2549
  • Diplomate Thai Board of Ophthalmology (Residential study), King Chulalongkorn Memorial Hospital, 201
  • Certificate of Ophthalmology-Retinal (Fellow study), Thammasat University Hospital, Jun.2013-Present