แชร์ข้อความนี้

พญ. นฤมล

รัตนวิจัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. นฤมล

รัตนวิจัย