แชร์ข้อความนี้

พญ. นันทิยา

พิทักษ์สิทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. นันทิยา

พิทักษ์สิทธิ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2546
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคภูมิแพ้และภูิมิคุ้มกัน ปี 2550