แชร์ข้อความนี้

นพ. นันทเดช

หิรัณยัษฐิติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. นันทเดช

หิรัณยัษฐิติ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2532
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ.2538
  • Visiting Fellow of Spine Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 1995.