แชร์ข้อความนี้

ศ.เกียรติคุณ นพ. มนตรี

ตู้จินดา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.เกียรติคุณ นพ. มนตรี

ตู้จินดา

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Diploma of American Board of Pediatrics and Sub-Board of Pediatric Allergy
  • Diploma of American Board of Allergy and Immunology