แชร์ข้อความนี้

นพ. มนตรี

ชูวงษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. มนตรี

ชูวงษ์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • Clinical Fellow Training Adult Orthopedic Reconstructive Surgery