แชร์ข้อความนี้

พญ. มณนิภา

สื่อเสาวลักษณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. มณนิภา

สื่อเสาวลักษณ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2538
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปี 2544
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี2545