แชร์ข้อความนี้

นพ. มงคล

ธาดารติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. มงคล

ธาดารติ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ต้อกระจก

ต้อเนื้อ

โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ปี พ.ศ.2555