แชร์ข้อความนี้

แพทย์จีน เมธินี

พิพัฒน์พงษ์เลิศ

ภาษา: จีนแมนดาริน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

แพทย์จีน เมธินี

พิพัฒน์พงษ์เลิศ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Bachelor Degree of Science (Chinese Medicine) First Class Honours, Huachiew Chalermprakiet Universit มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ , 2553